Wij creëren "Meer waarde" op uw financiële toekomst

Risico’s komen meer en meer bij u te liggen.

Tijdens de verschillende fases in het leven kunnen financiële wensen en verplichtingen sterk variëren. Op het moment dat u er goed op voorbereid bent is dit geen probleem. Door middel van een financieel plan, een belangrijk onderdeel van een financiële planning, creëert u een overzicht van wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren.

Wat is financiële planning?

Financiële planning betreft een totaalbeeld van uw persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie, denk hierbij aan uw huishouden, gezin of familie. Onzekerheden zullen er altijd blijven, maar een financieel plan creëert een houvast voor zowel de korte als lange termijn. Een financieel plan geeft u een zo goed mogelijk beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie voor de korte en lange termijnen. Vanzelfsprekend is dit plan in samenhang met uw verdere wensen en ambities.

Met een financieel plan wordt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige (onvoorziene) omstandigheden en uitgaven in kaart te brengen, hiermee kan ook de noodzaak om daar voor te sparen worden beoordeeld. Bij mogelijke omstandigheden en uitgaven kunt u denken aan: aanschaf van een nieuwe auto, studiekosten van uw kunt, bepaalde levenstandaard na pensionering, beleggingen, enzovoort.

Eenvoudig

Schoenendozen vol papieren invullen en aanleveren? Dat is bij Vermogensbeheer Friesland niet meer nodig. Wij vragen u met behulp van een applicatie uw gegevens eenmaal digitaal beschikbaar te stellen aan ons, zodat wij op basis daar van aan de gang kunnen. Dit doen wij met behulp van de meeste moderne ICT-technieken. Hierin maken wij een toegankelijk online financieel model. In dit model is telkens de meest recente sociale en fiscale wetgeving geïntegreerd. Op basis van de gegevens in het financiële model kunnen wij u nog verdere vragen stellen, alvorens we een afspraak met u maken om uw financiële gegevens met één van onze specialisten door te nemen.

Inzicht

Middels een voor u unieke inlogcode kunt u zelf de gegevens ook doornemen en indien gewenst kunt u het ook delen met accountant, notaris of hypotheekadviseur.

Wederzijds vertrouwen

Voor een goede samenwerking is wederzijds vertrouwen noodzakelijk. Alleen zo komt u tot de Meer Waarde. die wij voor ogen hebben: de beste oplossing voor elk van onze klant. Over en weer ontdekken we tijdens een eerste gesprek vanzelf of de klik er is. Door te sparren bekijken we hoe we het probleem waar u tegenaan loopt het beste gezamenlijk kunnen oplossen.

Dat is Meer Waarde.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op (085 489 56 90).

Waarom Financiële Planning Friesland?

Als onafhankelijk adviseur in Friesland hebben wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen. U bent er dan ook zeker van, dat onze dienstverlening 100% onafhankelijk is. Hierdoor kunnen wij u zo goed mogelijk helpen met het opbouwen van een financieel dossier.

Door middel van een dossier wordt u uw eigen financieel regisseur, waardoor u meer inzicht krijgt in uw financiën. Hierdoor bent u in staat om betere beslissingen te nemen.

Meer weten? 

Stel uw vraag via ons contactformulier