Lijfrente

Laat later “nu” beginnen

Lijfrente

Sparen door middel van een lijfrente. Wilt u er in de toekomst warmpjes bijzitten en zonder financiële zorgen genieten van u welverdiende pensioen? In dat geval kan een lijfrente uitkomst bieden. Op deze manier vult u niet alleen uw eigen pensioen aan, maar ook het inkomen van uw nabestaanden kunt u op deze manier veiligstellen.

Wij bieden een bancaire beleggingslijfrente & verzekerings beleggingslijfrente aan.

De bancaire beleggingslijfrente valt onder ons product “vermogensgroei” en wordt ondergebracht bij Fondsenplatform.
De verzekerings beleggingslijfrente is alleen geschikt voor opbouwende oud regime polissen en wordt ondergebracht bij Bâloise.

Wat is een beleggingslijfrente?

Een levensverzekering waarvoor premies of een koopsom worden betaald. De premies of de koopsom worden belegd in obligaties en of aandelen. Bij een beleggingslijfrente wordt met het opgebouwde kapitaal beleggingseenheden aangekocht.

Bij een opbouwende beleggingslijfrente kunt u fiscaalvriendelijk sparen voor later. De premie die u nu betaalt, voert u op als aftrekpost. Pas over de uitkering betaalt u belasting (na uw pensioendatum is dat doorgaans een lager tarief). Een andere manier is (bank)sparen voor uw pensioen. Dit werkt fiscaal hetzelfde als een verzekeringslijfrente maar u spaart hiervoor op een bankrekening(bancaire lijfrente) en niet middels een verzekering.

Bij een uitkerende beleggingslijfrente ontvangt u geen vaste uitkering in euro’s maar in een vast aantal beleggingseenheden waarvan de waarde fluctueert. De hoogte van de uitkering is dus afhankelijk van de koers van de beleggingseenheden.

Hierbij wordt uitgegaan van een verondersteld beleggingsrendement gedurende een bepaalde periode. Indien het daadwerkelijke rendement hoger is dan het veronderstelde rendement dan stijgt de uitkering en vice versa. Als u overweegt een beleggingslijfrente te kiezen, dan maakt u hierdoor kans op een hogere uitkering. Maar aan een beleggingslijfrente is wel enig risico verbonden. Hoeveel risico iemand wil lopen, bepaalt u door de product- en fondskeuze.

Een lijfrente is in feite een soort levensverzekering, u kunt op deze manier fiscaalvriendelijk extra kapitaal opbouwen voor na uw pensionering.

 

De overheid stimuleert pensioensparen en daarom is uw inleg op een lijfrente vaak aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u door middel van een lijfrente het inkomen van uw nabestaanden veilig te stellen, mocht u te komen overlijden. Financiële Planning Friesland biedt twee soorten lijfrentes aan, namelijk een opbouwende en een uitkerende lijfrente. Het verschil tussen deze twee lijfrentes is dat u bij de opbouwende variant maandelijks een bedrag inlegt en bij de uitkerende variant krijgt u een periodieke uitkering.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Of wilt u vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs? Neem dan gerust contact met ons op.