Grip op uw financiële toekomst

“Wij geven u inzicht in uw inkomsten, uitgaven en vermogen voor Nu en in de Toekomst”

Waarom kan een financiële scan zo belangrijk voor u zijn?

Geld speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Met de financiële scan start u met het in kaart brengen van de actuele situatie.

 • Hoe verloopt uw inkomen op basis van uw huidige salaris- en pensioengegevens en wat zijn uw uitgaven?
 • Wat is uw financiële positie nu en wat is er bekend over uw (pensioen)inkomsten in de toekomst?
 • Beschikt u over vermogen?
 • Welke levensstijl wilt u nu en later aanhouden?
 • Wanneer wilt u stoppen met werken?

In ons eerste gesprek kunnen wij samen met u bekijken of wij uw gestelde vragen kunnen oplossen. Antwoorden op deze vragen en wensen vertalen wij in keuzes, welke bepalend zijn voor de te bereiken doelen. Of het nu om het kopen van een huis gaat, een pensioen- of een vermogensadvies. U krijgt in ieder geval een compleet beeld van uw huidige positie, waardoor u een betere invulling kunt geven aan het behalen van al uw (financiële) doelstellingen. Het resultaat: een persoonlijke en op uw lijf geschreven plan. Maar ook veranderingen in uw situatie spelen mee, zoals met pensioen gaan, arbeidsongeschikt raken, een scheiding of een overlijden. Wij maken duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.

“Wanneer één aspect in uw leven verandert met gevolgen voor uw financiële huishouding, raakt dat alle andere”

 

In ons eerste gesprek kunnen wij samen met u bekijken of wij uw gestelde vragen kunnen oplossen. Hoe uitgebreid dat zal zijn, kunnen we na een kennismakingsgesprek in overleg met u vaststellen. U krijgt in ieder geval een compleet beeld van uw huidige positie, waardoor u een betere invulling kunt geven aan het behalen van al uw (financiële) doelstellingen. Het resultaat: een persoonlijke en op uw lijf geschreven plan. Een goed financieel plan is een waardevol hulpmiddel. Wanneer één aspect in uw leven verandert met gevolgen voor uw financiële huishouding, raakt dat alle andere.

Zes stappen van financiële planning:

 

1. Persoonlijk gesprek (bepaling van uw doelstellingen)

Wij helpen u eerst inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie, onder het motto Mijn vermogen, Mijn financieel inzicht. Als wij uw financiële situatie in kaart hebben gebracht, kunnen wij u helpen bij het bepalen van uw financiële doelstellingen. Het gaat hierbij zowel om korte-termijn-doelstellingen als lange-termijn-doelstellingen. Deze wensen zijn belangrijke uitgangspunten voor uw financiële inzicht.

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. In een gesprek kunt u vragen verwachten over:

 • uw inkomenssituatie, vermogensopbouw en uitgaven en risico’s;
 • uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst

2. Verzamelen

Samen met u verzamelen we alle informatie over uw financiële positie. Het kan daarbij gaan om huidige en toekomstige inkomensgegevens, maar ook om al uw bezittingen en financiële verplichtingen, alsmede de wijze waarop bijvoorbeeld uw pensioen is geregeld. Hierbij nemen wij de tijd om vooral u te leren kennen, zodat wij een duidelijk zicht krijgen op uw levensstijl en uw risicohouding. Schoenendozen vol papieren invullen en aanleveren? Dat is bij Financiële Planning Friesland niet meer nodig. Wij vragen u met behulp van een applicatie uw gegevens eenmaal digitaal beschikbaar te stellen aan ons, zodat wij op basis daar van aan de gang kunnen. Dit doen wij met behulp van de meeste moderne ICT-technieken. Hierin maken wij een toegankelijk online financieel model. In dit model is telkens de meest recente sociale en fiscale wetgeving geïntegreerd. Op basis van de gegevens in het financiële model kunnen wij u nog verdere vragen stellen, alvorens we een afspraak met u maken om uw financiële gegevens met één van onze specialisten door te nemen.

3. Analyse

Op basis van uw profiel en uitgangssituatie een financieel plan opstellen met voorstellen voor acties.

Voorbeelden zijn;

 • B is geen haalbaar bedrag, maar C wel.
 • U kunt wel of minder risico aan.
 • U kunt vermogen overdragen aan de volgende generatie
 • U besteedbaar bedrag is te hoog

4. Aanbeveling

Wanneer er een verschil zit tussen uw huidige financiële positie en uw doelstellingen, komen wij met aanbevelingen om dit verschil op te lossen. Deze aanbevelingen bespreken wij met u.

Hierbij besluit u welke van de aanbevelingen u wenst op te volgen en hoe u deze aanbevelingen wenst uit te voeren.

5. Implentatie

Als u dat wenst, kunnen wij uw plan (productadvies) voor u uitvoeren.

Dit betekent dat wij met u en daar waar nodig met uw andere adviseurs, zoals uw accountant, fiscalist, notaris, hypotheekadviseur of verzekeringsadviseur, de beste manier verzorgen om uw plan in daden om te zetten.

6. Monitoren

Wanneer wij uw plan helpen uitvoeren, zullen wij de voortgang van het plan volgen. Dit kan ook betekenen dat wij op uw verzoek, het plan zullen evalueren naar aanleiding van veranderingen in uw (financiële) situatie.

Deze veranderingen kunnen resulteren in noodzakelijke en gewenste bijstellingen.

Vraag nu een financiële scan aan bij Financiële Planning Friesland

Ga naar ons contactformulier

Onze planningsspecialisten