Privacy

“Vertrouwen is goed, controleren is beter”

Financiële Planning Friesland respecteert uw privacy. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

In deze privacyverklaring vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer (contactgegevens hieronder).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van vermogensbeheerovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn.  De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor controle- of marketingdoeleinden.

M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is.

Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten.

Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Onze eigen Data Protection Officer kunt u bereiken via:

Financiële Planning Friesland
T.a.v. Directie
Voltahof 8
8501 XP Joure
+31 (0)85489 5690

info@financieleplanning.frl

Omwille van uw veiligheid, kan de Data Protection Officer u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegenover onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Financiële Planning Friesland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Op financieleplanning.frl maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Deze cookies zijn van groot belang voor het correct functioneren van onze website. Daarnaast maken we ook gebruik van ‘tracking cookies’, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze website te analyseren en onze website te verbeteren, zodat Financiële Planning Friesland u nog beter van dienst kan zijn.

Met cookies denken wij mee met wat voor u belangrijk is. Op die manier informeren wij u zo goed mogelijk over diensten, prijzen en service. U krijgt de voor u belangrijke informatie te zien.

Indien u desondanks toch wenst dat er geen cookies worden geplaatst, kunt u deze eenvoudig uitzetten in uw browser. Voor meer informatie hier over verwijzen we graag naar de Consumentenbond.

NB: Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privegegevens uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze kunnen uw computer ook niet infecteren met een virus.

Van welke cookies maken we gebruik?

Google Analytics

Door middel van Google Analytics worden op Financiëleplanning.frl anonieme gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze gegevens kunnen we vervolgens beslissingen nemen over de inrichting en verbetering van de website. Hierdoor kan Financiële Planning Friesland u nog beter van dienst zijn. Daarnaast kunnen we hiermee technische problemen opsporen en de website optimaliseren.

Deze  ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen met in het geval van Google Analytics door Google. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Alle verzamelende gegevens en informatie worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens vervolgens ook om adverteerders inzicht te bieden in de effectiviteit van hun advertenties en campagnes in programma’s als Google Adwords. Indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht kan Google deze informatie aan derden verschaffen. Financiële Planning Friesland heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

Indien u niet wenst dat uw surfgedrag wordt bijgehouden, adviseren wij u om via de website van Google een browser plugin te downloaden die dit voorkomt. Deze plugin heeft vervolgens invloed op alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor Financieleplanning.frl U kunt hier de browserplugin hier downloaden.

Functionele cookies

Sessiecookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren onze website. Zonder deze cookies zullen bepaalde delen van onze website niet goed functioneren. Op Financieleplanning.frl wordt gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen. Tevens worden cookies gebruikt om voor uw gemak instellingen en voorkeuren te onthouden.

Embedded content

Op enkele pagina´s op onze website kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze site worden ontsloten. Dit wordt ook wel “embedded content” genoemd. Een voorbeeld hier van zijn video’s op YouTube. Deze ingesloten codes maken vaak gebruik van cookies. Wij verwijzen u graag door naar de privacybeleid van de betreffende diensten om te vinden wat zij doen met cookies en persoonsgegevens. Financiële Planning Friesland heeft hier geen controle op.